All we need is mama!

Mama is onze allereerste liefde. En deze liefde is wederzijds. Moederliefde kan de wereld helen. Maar dan moeten we deze liefde wel kunnen ontvangen. In het boek 'Een vrouwelijke weg van vervulling' van mijn moeder(!) kwam ik dit prachtige citaat tegen van Jeffrey Hopkins:


'Hoe de relatie met je moeder nu ook moge zijn, ooit zag je haar als iets dat te mooi was voor woorden. Deze liefde en nabijheid bestaan nog altijd diep in je geest, en het is belangrijk deze diepe gevoelens weer te ontdekken. 

Wanneer je als kind weer wordt opgetild en op de schoot van je moeder gezet, kent je geluk geen grenzen. Je twijfelt er totaal niet aan of dit wel echt je moeder is en of haar schoot wel prettig aanvoelt. Je geniet alleen maar.

Als een zoeker op het pad gewend begint te raken aan de leegte van zijn geest, en de schillen van de vooringenomenheid beginnen los te laten, wordt zijn geest bevrijd in de grotere werkelijkheid -, en deze ervaring wordt beschreven als die van een kind dat op de schoot van de moeder wordt gezet.

Als je echter niet eerst in staat was geweest je opnieuw te openen voor de vreugde die je ervoer toen je moeder je koesterde op haar schoot, zou je je nooit kunnen openen voor de vreugde van het veel grotere versmelten.

Daarom is het een essentiële opdracht dat de moeder wordt beschouwd als het voorbeeld van het meest geliefde wezen.' 

De excentrieke Patch Adams zegt in dit filmpje hetzelfde, met 'iets andere woorden': 

 

Anna Myrte Korteweg